round

Mykotoxiner - att mäta är att veta

Mykotoxinanalys

I förra årets havreskördar har det framförallt varit mycket stora problem med DON (Deoxynivalenol). i vissa regioner i Sverige har det uppmätts halter på 80 000 mikrogram/kg och mer än hälften av inkommande havre har haft ett högre gränsvärde än vad som är tillåtet för grynhavre, 1 750 mikrogram/kg.
FOOD DIAGNOSTICS har under många år levererat ELISA kit till kommersiella labb, industrilabb, myndighetslabb osv. för att mäta mykotoxinhalten i foder och spannmål.

Varför är det så mycket problem med mykotoxiner?

Faktorer som kan påverka angreppen av framförallt Fusariumsvampar som även ger upphov till axfusarius är enligt vår kunskap:
utsäde, sortval, jordbearbetning, växtföljd, klimat, bekämpningsmedel, ogräsförekomst. Ett flertal kunniga människor tror att det är det regniga vädret i kombination med värmen som vi haft i år som har varit det största problemet. Själv tror vi att Sverige under många år har haft problem, men eftersom mycket få prover har analyserats har det inte uppmärksammats tidigare.

Mer Information

right Pressinformation (publicerat i Foder & Spannmål)

right Riktlinjer (publicerat i Foder & Spannmål)

right Norska erfarenheter (Publicerat i Samvirke)

right Enkel, snabb och säker kontroll av spannmål för mykotoxin DON

Kontakta gärna direkt vår specialist på ämnet Jan-Erik Carlsson för att diskutera problemen: janerik@food-diagnostics.se , Tel:031-335 13 61

mykotoxiner i spannmål

Foder & Spannmål har tillsammans med övriga aktörer i branschen tagit fram en branschrekommendation för att hantera situationen. Läs deras right pressmeddelande och right riktlinjer. Publicerat i Foder & Spannmål 2011-08-22.

Hans Stokke

Norges erfarenheter är värdefulla. Läs vad Hans Stokke, kornsjef Felleskjøpet Agri i Norge säger om RIDA©QUICK DON. Publicerat i Samvirke juni 2010. right Läs mer

 

Instruktionsfilm för provtagning i foder. Filmen är producerad av SVA inom forskningsprojektet Biotracer, projektledare Per Häggblom.

RIDA©QUICK DON är ett enkelt snabbtest för DON. Bilden ovan visar ett negativt resultat till vänster (ett streck) och ett positivt till höger (två streck). Med hjälp av RIDA®QUICK SCAN går det att göra kvantitativa avläsningar.