round

Livsmedelsinspektörer använder ATP-mätare

ATP-mätare vid rebgöringskontrollen på skärbräda

Livsmedelsinspektörer använder ATP-mätare för att:

  • Verifiera och granska så att egenkontrollen utförs korrekt

  • Kunskapsinhämtning och utbildning

  • Skapa en dialog om hygien och rengöring med tillsynsobjekten

  • Det är snabbt och enkelt

  • FOOD DIAGNOSTICS kan utbilda dig i metoden. Se våra kurser vi erbjuder.

ATP-mätaren ger svaret efter 15 sekunder!

Fördelen med att göra hygien- och rengöringskontroll med ATP mätare är att du får resultatet snabbt (15 sek) och tydligt istället för att behöva vänta flera dagar på besked från tryckplattor. ATP visar på produktrester som ej är synliga för ögat och ger risk för bakterietillväxt. Du får veta om det är helt rent. Om det är helt rent finns det ingen grogrund för bakterier.


›› Läs mer om ATP-kontrollen

›› Se filmen om MVP Icon - ATP-mätarnas smartphone