round

Ett laboratorium i förvandling
- från traditionella metoder till ny teknik

messylab

Kaotiska arbetsytor, arbetskrävande metoder och stress och är mycket vanliga problem idag på många laboratorier. Gemensamt för många laboratorier är att de också försöker lösa samma ekonomiska balansekvation: hur kan arbetet och kvalitén förbättras, samtidigt som material och arbetskostnader rationaliseras? Investeringar som krävs för förändring upplevs som riskfyllda vilket bidrar till att man helst avvaktar så länge som möjligt. Det finns med andra ord ett naturligt motstånd mot att ta steget till nyare teknik som måste övervinnas innan något sker.

 

Följande konversation utspelar sig på ett mikrobiologiskt laboratorium någonstans i Sverige. Laboratoriechefen kommer in på labbet en morgon och vill prata med labbassistenten Astrid om salmonella prover som måste bli klara i tid:

Labbchefen: - Vilken oordning det är på bänkarna... Vår viktigaste kund ringde nyss och undrar när de kan få provsvaren?
Astrid: - Vi hann inte färdigt med alla igår och dessutom är många av oss sjuka. Vi kan inte jobba snabbare. Förresten, om det nu är så bråttom varför använder vi den traditionella metoden när det finns bättre alternativ? Jag såg i en annons att det finns en metod där man slipper både RV-rören och extra plattor med provsvar inom ett dygn.
Labbchefen: Ja det stämmer säkert, men de nya metoderna har dyrare material och våra kunder vill inte betala mer.
Astrid: - Vi slipper kostsamma arbetsmoment och kunden får snabbare svar. Är det inte värt att undersöka alternativen lite närmare? Samtidigt så får vi utbildning utan kostnad enligt annonsen.

Konversationen i vårt exempel ovan är inte alls ovanlig. Labbchefer brukar dock lystra till sina arbetskollegor när det krisar. FOOD DIAGNOSTICS fick därför hjälpa till genom att införa smarta lösningar och ny teknik vilka gav följande fördelar åt laboratoriet:

  • Ett förbättrat arbetsflöde

  • Arbetsbesparande metoder

  • Snabbare resultat

  • Enkla metoder att använda och lära sig

  • Bättre reproducerbarhet, sensitivitet och specificitet

  • Flexibilitet genom automatisering

  • LIMS system

  • Frigöra bänkutrymme

  • Mindre avfall

Laboratoriechefen kommer in på labbet och vill prata med Astrid om salmonella proverna igen:

Labbchefen: - God morgon. Kunden ringde och undrar när de får provsvaren.
Astrid: - De fick svaren redan förra veckan.
Labbchefen: - Vad bra! Hur lyckades du med det?
Astrid: - Efter att vi började använda PCR instrumentet från FOOD DIAGNOSTICS så tar det bara 11 timmar tills vi får resultaten. Allt flyter på bättre nu också med våra nya rutiner. Svaren går rakt in i LIMS och till kunden.


Slutet gott allting gott för alla.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar för effektiv laboratoriearbete.

031-335 13 62

info@food-diagnostics.se