round

Med fokus på Listeria den 15 maj 2014

knapp

Livsmedelsverket kom 21 juni 2011 med en rapport som visar att det fortfarande är ett problem med Listeria monocytogenes i livsmedel som säljs i Sverige. Man konstaterar att problemen ofta ligger hos livsmedelsproducenten, men att även för höga förvaringstemperaturer i butik påskyndar tillväxten av Listeria till skadliga nivåer.

Den senaste tiden har också flera företag tvingats slå larm om produkter som innehåller Listeria. Mängder av produkter har återkallats till stora kostnader för företagen och tidningsrubrikerna skrämmer konsumenterna och förtroendet för livsmedelsföretagen dalar.


Vi på FOOD DIAGNOSTICS och SVEA Miljö och Hygien jobbar dagligen med dessa frågor och delar nu med oss av våra erfarenheter. Tillsammans med andra spännande föreläsare ger vi er en intressant och lärorik dag med möjlighet att även träffa folk i branschen och ta lärdom av varandras erfarenheter i ämnet.

  • Datum/ plats: 15 maj, SIK, Frans Perssons väg, Göteborg

  • Tid: 09.30 – 17.00. Pris: 2 900 kr/ person inkl. lunch, kaffe, dokumentation (2 eller fler från samma företag 2 500 kr/ person).

  • Anmälan senast 7 maj OBS! Max 25 deltagare, så först till kvarn

    Hämta hem program

Anmälan