round

Effektiv kontroll som hjälper er att styra verksamheten

Livsmedelsindustrin verkar ofta under tuffa krav på både god lönsamhet och hög kvalitet i en pressad livsmedelskedja. Trots gediget lagarbete, påminner media oss regelbundet om riskerna i livsmedelshantering. En matförgiftning, som kan vara avgörande för konsumentens liv och hälsa, kan skapa negativ publicitet för varumärken och kan innebära betydande kostnader i form av produktåterkallelser etc. Med effektiv och systematisk livsmedelskontrollkontroll kan aktörer som livsmedelsproducenter, förpackningsindustri och livsmedelsdistributörer styra sin livsmedelskvalitet och förbättra sin lönsamhet.

FOOD DIAGNOSTICS har lång erfarenhet om utmaningarna i livsmedelsindustrin. Med våra snabba, enkla och tidsbesparande testmetoder finns möjligheter att kontrollera risker, styra kvalitetsarbetet och öka lönsamheten. I vårt dagliga arbete med olika livsmedelsföretag möter vi skilda förutsättningar, arbetssätt och målsättningar. Oavsett livsmedelsrisk, tillämpning av system som HACCP, BRC, eller om ni vill uppnå en mer lönsam logistik hjälper vi er att välja analysmetod för process- och produktkontroll.

Dina kollegor använder många olika analys- och testmetoder från oss. Kontakta oss så kommer vi till er och sätter oss ner och förutsättningslöst diskuterar vilka metoder som passar in hos er.