round

Vår vision och verksamhetsidé

Livsmedelssäkerhet och hygien har aldrig varit mer i fokus än idag, och det är viktigt för många företag inom livsmedelsområdet att kunna leva upp till lagar och normer utan att förlora något i det kritiska produktionsflödet. FOOD DIAGNOSTICS vision är att vara den ledande leverantören inom kostnadseffektiv livsmedelsdiagnostik och därmed bidra till säker livsmedelskonsumtion tillsammans med våra kunder.

Livsmedelsanalys

Kunskaper om kundens behov

Vår verksamhetsidé är att hjälpa den svenska livsmedelsindustrin och laboratorieföretagen med mer effektiva teknologier och tjänster inom mikrobiologi, kemi och hygienkontroll. Men vi hjälper också till inom andra områden, t.ex. inom vårdhygien. Vi erbjuder kostnadseffektiva snabbanalyser, tillhörande utrustning och olika former av service, utbildning, support och konsultuppdrag.

Genom att ha en bred produktportfölj i kombination med rätt know-how försöker vi möta både marknadens krav på olika produktegenskaper och myndigheternas regulatoriska krav. Utifrån vår kunskap och rådgivning levererar vi mervärde till våra kunder. Med förståelse för kundens verkliga behov erbjuder vi de mest lämpliga lösningarna för effektiv livsmedelskontroll.

Tradition kontra innovation

Traditionella mikrobiologiska metoder är tillförlitliga men långsamma. Moderna produktionssystem kräver snabba analysmetoder så att produkter kan frigöras snabbare och nya kan produceras.

FOOD DIAGNOSTICS har en lång rad produkter som utvecklats för olika ändamål, där olika tekniker med olika produktegenskaper ger olika typer av fördelar/värden. Med snabba metoder såsom realtids PCR, ATP-teknik och kromogena medier hamnar den analytiska delen i nivå med produktion och logistik i det moderna livsmedelsföretaget.

Din partner i livsmedelssäkerhet

Med utgångspunkt i livsmedelssäkerhet, lämplig analysstrategi, rätt produktegenskaper, specifika kundbehov och tillgång till olika tekniska alternativ kan vi erbjuda kundanpassade lösningar för effektiv livsmedelskontroll. På så sätt strävar vi efter att ständigt vara den ledande leverantören inom livsmedelsdiagnostik och vara en partner till våra kunder i livsmedelssäkerhet.

Sis Medlem

Den senaste teknologin
FOOD DIAGNOSTICS AB
hjälper kunder med effektivitetshöjande lösningar och analysmetoder för mikrobiologi, kemi och hygienkontroll inom livsmedelssektorn.
VÅRA VÄRDERINGAR
• Kvalitet
• Kunskap
• Entusiasm
• Service
• Kundvärde
VI HJÄLPER VÅRA KUNDER GENOM ATT
• skapa mervärde
• leverera rätt produkt
• leverera i tid
• förenkla labbarbetet
• införa enkla och säkra snabbmetoder
Onsdagen den 25 februari 2009 förvärvade Jan-Erik Carlsson samtliga aktier i FOOD DIAGNOSTICS AB.
Läs pressreleasen pdf.

Torsdag 1 mars 2018 gick Food Diagnostics samman med Triolab AB.
Läs pressreleasen

FOOD DIAGNOSTICS är ett superföretag enligt VA
right Finansiell info