round

ATP - den universella energimolekylen

mvp

MVP ICON instrument

Adenosintrifosfat (ATP) är den universella energimolekylen som finns i alla celler hos djur, växter, bakterier, jäst och mögel. Rester, särskilt mat eller organiska rester, innehåller stora mängder av ATP. När dessa lämnas kvar på en yta, kan de innehålla bakterier, leda till bakteriell tillväxt, orsaka korskontaminering, utveckla biofilm och många andra problem som kan äventyra produktens kvalitet.

Mikrobiell ATP

Mikroorganismer innehåller ATP, men i små mängder. Efter rengöring bör alla källor till ATP minskas betydligt. ATP mängden kan mätas med hjälp av en luminometer eller ATP-mätare. När ATP kommer i kontakt med ATP-mätarens luciferin reagens avges ljus i direkt proportion till mängden ATP närvarande. Systemet mäter mängden genererat ljus och ger information om graden av föroreningar på bara några sekunder. Ju högre mätvärdet är, desto mer föroreningar finns närvarande.

Hygienmonitorering med ATP

Att kontrollera renhet på en yta omedelbart efter rengöring säkerställer att föroreningar har tagits bort. Beroende på branschen, så kan ATP mätning hjälpa produktkvalitet, förlänga produktens hållbarhet, förebygga korskontaminering, möjliggöra omedelbara korrigerande åtgärder och undvika kostsamma kasseringar.

ATP hygienmonitorering ger en korrekt och spårbar kontroll av den hygieniska statusen på en yta eller vatten, vilket är en kritisk punkt i alla ambitiösa kontrollprogram.

atpmolecule

ATP, adenosintrifosfat, en biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat. Dessa tre föreningar har en central funktion i ämnesomsättningen hos alla kända biologiska varelser.