round

Chromogena medier

chromogena medier

Chromogena medier utnyttjar specifika enzymmekanismer hos den organism man letar efter. Mediet innehåller det substrat som enzymet är riktat mot, samt selektiv näring och hämmare av annan växt. Detta gör analysen snabb, säker och minskar behovet av tidskrävande, dyra konfirmeringar. FOOD DIAGNOSTICS har produkter för analys av både patogener och hygienindikatorer inom detta område.