round

ELISA - en snabb och säker teknik

ELISA eller Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, är en immunokemisk mätmetod för kvalitativ eller kvantitativ laboratorieanalys av mikroorganismer och kemiska ämnen. Metoden uppfanns 1971 av två svenska forskare vid Stockholms universitet (Eva Engvall och Peter Perlmann) och är idag något av en standardteknik på många laboratorium.

Principen går ut på att använda specifika antikroppar som endast binder till ett unikt antigen och med en enzymatisk färgreaktion skapa en detektionssignal. Provet analyseras genom att läsa av färgintensiteten som är proportionell mot koncentrationen av det eftersökta ämnet.

elisaMikrotiterplattan

Den vanligaste ELISA tillämpningen är mikrotiterplatt-formatet med en provanalys i respektive mikrotiterbrunn. Laboratorietekniker kan hantera prover manuellt och använda en spektrofotometer eller använda sig av en analysrobot som genomför all pipettering och avläsning och rapportering automatiskt.

Fördelarna med ELISA

Några av teknikens fördelar är att den är känslig, snabb, säker och robust. Något som också bidragit till dess popularitet är att tekniken är användarvänlig och att den lämpar sig för automatisering.

elisa

ELISA, en immunokemisk mätmetod där antikroppar eller antigener som mäts har märkts med enzymer. Närvaro av antigen eller antikropp påvisas via enzymernas förmåga att t.ex. framkalla en färgförändring i testet.