round

Enzymatiska metoder

milk

Vi erbjuder enzymatiska testmetoder för sockerarter, syror och alkoholer från Boeringer Mannheim och Enzytec. Många metoder är officiella referensmetoder inom NMKL och ISO och är branschstandard inom mejeri-, bryggeri och fruktjuice industri. Vi erbjuder över 30 olika tester för analys av socker, syror, alkoholer med mera.

Principen

De spektrofotometriska metoderna bygger på enzymets höga specificitet, mängdförhållandena i de enzymkatalyserade kemiska reaktionerna och extinktionskoefficienten hos ljusabsorberande ämnen. Tekniken gör det möjligt att få det specifika innehållet i komplexa matriser på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.