round

Snabba och säkra metoder för livsmedelsanalyser

snabbtest livsmedel

FOOD DIAGNOSTICS har ett komplett utbud av olika analysmetoder och utrustningar för mikrobiologisk, kemisk och hygienkontroll inom livsmedelssektorn. Vår utgångspunkt är att sätta oss in i aktuella livsmedelsrisker, analysbehov och förutsättningar för att sedan erbjuda de mest lämpliga metoderna för effektivt analysarbete.

Vi är intresserade av våra kunders behov och visioner och använder vår kunskap för att bidra till mer effektivt analysarbete. Vi erbjuder världsledande analysmetoder, från effektiva screening metoder med kvalitativa tester för att identifiera omfattning av problem, till kvantitativa analysmetoder och konfirmeringstester för insikt om hur allvarliga problemen är. Våra moderna, dokumenterade och beprövade metoder är enklare att använda, ger snabbare analyssvar och kräver mindre arbete än traditionella analysmetoder. På så vis bidrar vi till förbättrad livsmedelssäkerhet i alla delar av livsmedelsindustrin.

Läs mer om våra olika metoder eller kontakta oss för senaste information.