round

Traditionella substrat

Inom klassisk mikrobiologi använder man olika typer av agar anpassade för optimal tillväxt av de aktuella mikroorganismerna. Dessa substrat har olika grad av specificitet vilket gör att ett eller flera konfirmeringssteg krävs för att säkerställa vilken mikroorganism som växer. Referensmetoderna inom ISO och NMKL är oftast baserade på traditionell mikrobiologi. FOOD DIAGNOSTICS kan tillhandahålla allt material som används i dessa metoder, men har ofta ett snabbare och enklare alternativ. Kontakta oss (länk till kontaktsidan) för mer information.