round

Med fokus på mykotoxiner

Ett mycket lyckat seminarium som arrangerades av FOOD DIAGNOSTICS med fokus på mykotoxiner ägde rum den 20-21 oktober 2011 på SIK i Göteborg. Gästföreläsarna kom från Danmark, Finland. Norge och Tyskland för att prata om problemen med mykotoxiner, främst i samband med utsäde, sortval, jordbearbetning, klimat, bekämpnings-medel. Vi pratade också om provuttag och olika snabbmetoder, mätosäkerhet och framtiden.

Problem med mykotoxiner

I årets havreskörd har det framförallt varit mycket stora problem med DON (Deoxynivalenol). Det har uppmätts halter på 80 000 mikrogram/kg i vissa regioner i Norden och då är det viktigt att förstå att gränsvärdet för grynhavre är endast 1 750 mikrogram/kg.

Under många år har Norge haft stora problem med just DON i havre och man har satsat mycket på att snabbt sortera med enkel och säker analysutrustning på plats. I Sverige är det första året som vi har använt denna moderna analysteknik för att sortera. Egentligen har vi ingen kunskap om hur stort problemet med DON har varit tidigare eftersom det inte varit någon större provtagningsfrekvens. Troligtvis har det varit höga halter de senaste åren och detta är oroväckande eftersom det både är toxiskt och att det finns klara EU direktiv för att begränsa mykotoxiner.

Mykotoxiner är gifter som bildas av olika giftiga mögelsvampar som växer på livsmedel och annat organiskt material. Intag av dessa ämnen kan ge skador på de inre organen hos djur och människor.