round

Med fokus på Listeria

Läs om vårt nya Seminarium den 9 & 15 maj 2014 HÄR

Ett seminarium som arrangerades av FOOD DIAGNOSTICS och SVEA Miljö med fokus på Listeria har hållits den 6 oktober 2011 på SIK i Göteborg. Tillsammans med en rad spännande föreläsare blev det en mycket intressant och lärorik dag med möjlighet att träffa folk i branschen och ta lärdom av varandras erfarenheter i ämnet.

Bakgrund

Livsmedelsverket kom 21 juni 2011 med en rapport som visar att det fortfarande är ett problem med Listeria monocytogenes i livsmedel som säljs i Sverige. Man konstaterar att problemen ofta ligger hos livsmedelsproducenten, men att även för höga förvaringstemperaturer i butik påskyndar tillväxten av Listeria till skadliga nivåer. Under året har också flera företag tvingats slå larm om produkter som innehåller Listeria. Mängder av produkter har återkallats till stora kostnader för företagen och tidningsrubriker som ”Dödsbakterie i vanlig varmkorv” skrämmer konsumenterna och förtroendet för livsmedelsföretagen dalar.

Föreläsarna
  • Linda Johansson, SVEA Miljö och Hygien AB

  • Hanna Tidblom, FOOD DIAGNOSTICS AB

    Presentationsmaterial: Analys av Listeria pdf.

  • Maria Lövenklev, SIK i Göteborg

  • Johan Bengtsson, Hörviks Rökeri

listeria

Listeria monocytogenes är en gram-positiv bakterie som hos människan kan orsaka sjukdomen listerios. Bakterien förekommer allmänt i naturen och kan därför kontaminera livsmedel.