round

SwabSURE ListeriaP - nytt screeningtest för listeriakontroll på ytor

swabsure listeriaP

FOOD-DIAGNOSTICS AB lanserar SwabSURE ListeriaP - ett helt nytt verktyg för listeriakontrollen av ytor inom livsmedelsindustrin. SwabSURE ListeriaP är producerat av det innovativa engelska företaget Technical Service Consultants Ltd. Den är mycket lätt att använda med enkel färgväxling för presumtiv detektion av patogena Listeria i omgivningsprover. Metoden är validerad genom Campden BRI och är ISO 18.593 kompatibel. SwabSURE ListeriaP är enkel, snabb och färdig att använda, med kit som innehåller allt för att utföra 81 tester. Det enda som behövs är en enkel inkubator (37°C).

Fördelarna med SwabSURE ListeriaP
  • Detekterar patogena Listeria; L.monocytogenes, L.ivanovii (1cfu)

  • Enkel avläsning (färgväxling från brunt till turkos vid presumtiva positiva resultat)

  • Campden BRI-validerad

  • Allt-i-ett, det enda som behövs är en liten inkubator (37°C)

  • Tar liten plats både vid förvaring och inkubering

  • Slutet system vid avläsning vilket minimerar risken för kontaminering

  • Resultat 24-48h

För mer information ring oss på: 031-335 13 62 eller läs mer på våran hemsida: right Listeriakontroll av ytor.