round

RIDASCREEN Gliadin får AOAC First Action Status

gluten

ELISA RIDASCREEN® gliadin från R-Biopharm för detektion och kvantifiering av gluten i livsmedel, har tilldelats AOAC International First Action Status. Metoden har fått MethodSM nummer 2012,01.
Ett meddelande om den fastställda metoden kommer att publiceras i AOAC tidningen, Inside Laboratory Management, och i AOAC Journalen For Your Information. Metoden kommer att ingå i de officiella metoder för analys online på www.eoma.aoac.org.

Två gluten metoder är AOAC Officiella metoder:

  • År 1991 godkände AOAC International Skeritt Metod som Official Method 991,19. Emellertid är denna Gluten ELISA avsedd att användas för detektering av gluten i halter av> 200 ppm.

  • Den nya officiella AOAC Metod 2012,01 RIDASCREEN ® Gliadin har en detektionsgräns på 3 ppm gluten. R7001 använder Codex Alimentarius rekommenderade "R5" gliadin antikropp, som i allmänhet accepteras som standard metod för detektion av gluten i livsmedel.

Information om AOAC begreppen:

  • "First Action Status" godkännande: Metoden är godkänd för officiell status av AOAC officiella metoder styrelsen. AOAC medlemmar kan kommentera metoden och ge feedback.

  • "Final Action" status: en metod där det inte behövs ytterligare kommentarer. "Final Action" metoder redovisas som officiella metoder av FDA och andra myndigheter.