round

Renaste handen i Örebro

Vinnaren i FOOD DIAGNOSTICS tävling "Renaste handen" i Conventum i Örebro blev Pia Engström, från företaget Appeartex AB. Tävling ägde rum i utställningshallen i samband med Studiedagarna som Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) genomförde 18-20 april, 2012. Trettio personer deltog i tävlingen.

Händerna kontrollerades med ATP-mätarePiaEng

"Vad roligt att jag vann!!" utbrast Pia när vi berättade för henne att hon vunnit en SystemSURE Plus ATP-mätare. Hon tyckte att det var väldigt kul att få se systemet ”in action”. Tävlingsreglerna var mycket enkla: det gällde att ha så rena händer som möjligt. Mätningar på en av händerna genomfördes med ATP-mätaren och resultatet presenterades i så kallade RLU-värden (Relative light Units). Ju lägre RLU-värden desto renare hand. Pias renaste hand registrerade endast 2 RLU. Övriga deltagare registrerade mellan 6-1075 RLU.

Hur gjorde du för att vinna?

Pia Engström berättar att hon jobbar med försäljning och teknisk support på ett litet utvecklingsföretag i Göteborg som heter Appeartex AB. Företaget har startat med hjälp av Chalmers Innovation och utvecklar desinfektionsmedel.

- Vi har patent på en polymer som plusladdar ytor. Mikroorganismer (bakterier, mögel och sporer) är negativt laddade och fastnar på ytan och blir oskadliggjorda.

- För att vinna er tävling om ”renaste handen” tvättade jag först händerna ordentligt med tvål och vatten (sköljde ordentligt). Sen tog jag en våtservett med vår desinfektionsvätska i (Amazing wipes) och torkade av händerna ordentligt. Eftersom SystemSURE Plus mäter all ATP på händerna dvs. allt organiskt material från celler sköljde jag händerna en gång till med vatten för att få bort eventuella lösa hudceller.
Sen lufttorkade jag händerna och mätte.
- Vi på Appeartex tänker använda vinsten när vi behöver göra snabba tester ute hos kunder. Vi har ett lab där vi gör mycket tester och utvecklar produkter så det kommer säkert att finnas många användningsområden för en SystemSURE Plus.

Läs mer om SystemSURE Plus eller beställ mer information via vårt kontaktformulär.

ATP-mätare kan användas i utbildningar

Hygienkontroll baserat på ATP (adenosintrifosfat) bioluminiscens är en enkel metod som kan användas som en del av ett utbildningsprogram för handhygien för att uppnå resultat i realtid. Mätning av ATP kan användas för att visualisera god handtvätteknik och skapa engagemang. Mätningarna utförs före och efter handtvätten. En minskning av ATP-nivåer med mer än 80% är en god indikation på att korrekt handtvätt är utförd.