round

Ny certifieringskurs i ATP-mätning

kulkurs

FOOD DIAGNOSTICS arrangerar kontinuerligt utbildningar för att säkerställa att rätt kompetens finns hos våra kunder och användare av våra analysmetoder. Med start under juni månad erbjuds nu en formaliserad certifieringskurs Rengöringskontroll ATP-mätning.

Kursen är ca fem timmar och kommer att hållas en gång i månaden hos oss i Göteborg eller annan plats enligt överenskommelse. Kursen vänder sig alla som är intresserade eller ansvariga för rengöringskontroll och hygien och vill kvalitetssäkra sin kompetens inom ATP-mätning med SystemSURE Plus och EnSURE. Den innehåller både teori och praktik och avslutas avslutas med att deltagaren får ett kompetenscertifikat i ATP-mätning efter godkänt kunskapsprov.

›› Läs mer om kursen

Kurser kan även ordnas på andra orter eller kanske på ditt företag om deltagarantalet motiverar detta. Kontakta oss om du vill veta mer.