round

Ny guideline för allergenkontrollen

livsmedel

Livsmedelsverket har gett ut en vägledning till alla som arbetar med kontrollen av livsmedel särskilt avsedda för personer med allergi eller intolerans. I första hand vänder man sig till livsmedelsinspektörer, men även företag kan ha stor nytta av dokumentet. Vägledningen behandlar juridiska aspekter, ansvarsfördelning och kontrollen.

Verifiering och validering av rengöring

Av särskilt intresse med avseende på analysmetoderna är livsmedelsverkets riktlinjer angående kontrollen av rengöringen. Så här skriver man:

"Livsmedelsföretag bör göra en mer omfattande verifiering av rengöringen med hjälp av en kombination av ytprov (svabbprov) och analys av det specifika allergenet. Eftersom analys av specifika allergener är dyrare och mer tidskrävande går det generellt inte att kräva så hög analysfrekvens att den statistiskt sett kan säkerställa rengöringsmetodens effektivitet. En kombination av ytprov och analys av specifika allergen är att eftersträva och frekvensen får bedömas från fall till fall."

När det gäller teknologier nämner man speciellt ATP-mätningar som ett "indirekt mått på om ytor är rengjorde eller inte". Allergener kan analyseras med immunologiska metoder som ELISA, PCR eller Lateral Flow tester.

Vill du läsa dokumentet kan du ladda ner den från Livsmedelsverkets hemsida:

›› Vägledning till kontrollmyndigheter

Läs mer om våra snabbmetoder för allergenkontrollen och rengöringen:

›› allergenanalyser

›› bioavid lateral flow allergenanalyser

›› SystemSURE Plus rengöringsmätare