round

Vårdhygien i nytt ljus

Forskningen visar att hög städkvalitet och god handhygien i samverkan reducerar smittspridningsrisken i vårdlokaler. På Capio S:t Görans akutsjukhus i Stockholm har man börjat använda den handhållna ATP-mätaren SystemSURE Plus för att bättre kunna mäta och styra sin rengöring. Tekniken är etablerad inom livsmedelsindustrin sedan flera år och nu introduceras den inom vården.

hygienmätningar

Var tionde inneliggande patient riskerar idag att drabbas av en vårdrelaterad infektion och över tusen patienter avlider varje år som en konsekvens. De extra vårdresurserna föranledda av infektioner kostar årligen nära fyra miljarder kronor. En grov beräkning visar att om antalet fall minskade med hälften skulle vårdplatser motsvarande en hel vårdavdelning friställas på varje medelstort svenskt sjukhus.

God rengöring av händer och patientnära ytor minskar infektionsrisken i vårdmiljöer och förebygger smittspridning, men statistik visar att förbättringar av vårdhygienen de senaste åren gått trögt. Att rengöringen kvalitetssäkras på ett objektivt och systematiskt sätt är därför av central vikt för patientsäkerheten.

Capio S:t Göran använder SystemSURE Plus
sjukhus

Capio S:t Görans i Stockholm är ett av få större sjukhus i Sverige som valt att inte outsourca sin rengöring utan behålla den i egen regi. Det är också det första sjukhuset som använder SystemSURE Plus för att förbättra kvalitetskontrollen av rengöringen. Jimmy Björkman som är chef för avdelningsservicen på sjukhuset ser stora fördelar med ATP-tekniken.

– Vi använder SystemSURE främst vid kontroller direkt efter städning. Genom ATP-mätningar får vi mycket enkelt och snabbt ett siffervärde på om städningen skett på rätt sätt, berättar Jimmy Björkman.

– Vi har gjort egna provmätningar på ett antal olika vårdavdelningar och lärt oss jättemycket på detta och har fått gränsvärden vi kan använda. Ett annat område där SystemSURE visat sina fördelar är vid utbildning av personalen.

– Vi kan nu föra en konstruktiv dialog med personalen på ett enkelt sätt och på så vis höja kvaliteten. Ett exempel på detta var en avdelning där vi gjorde mätningar som konsekvent visade förhöjda ATP-värden. Den ansvarige städaren visade sig enbart använda ytdesinfektion, och hade med andra ord hoppat över rengöringssteget med vanligt rengöringsmedel. Det är viktigt att personalen förstår varför ett moment skall utföras på ett visst sätt, med SystemSURE kan vi visa resultatet direkt.

artikel capio
Innovativt kvalitetsarbete

Capio S:t Göran har fått mycket uppmärksamhet för sitt innovativa kvalitetsarbete, bland annat för att man har ett eget dataprogram för att styra uppföljningen. Även ATP-mätningar kommer att läggas in i systemet.

Läs gärna mer om deras intressanta arbetsmetoder i nr 3-2011 av Renholdsnytt eller i Rena Rum 2012.