round

Mögelgifterna DON och ZON i foder och halm

jordbruksverket

Jordbruksverket går nu ut och informerar om att halten av mögelgifterna deoxynivalenol (DON) och även zearalenon (ZON eller ZEA) visat sig höga vid flera undersökningar, speciellt i havre och vete. De områden med störst risk är västra delarna av Sverige. På jordbrukverkets hemsida finns mer information som foderföretagare kan använda för att säkerställa att sitt foder är säkert.

Rekommendationerna gäller såväl större fodertillverkare som tillverkare av egenodlat foder där väderförhållandena varit dåliga.

Riktvärden för foder

I hygienska kvalitetsvärden för foder finns riktvärden för fusariemögelgifter i foder som direkt följer EU:s rekommendation.

›› Läs mer på Jordbrukverkets hemsida

 

riktvärden

Analysmetoder


›› Deoxynivalenol (DON)

›› Mykotoxiner