round

Med fokus på Listeria - Diskussionsseminarium

De gånger vi tidigare arrangerat diskussionsseminariet ”Med fokus på Listeria” blev dessa snabbt fulltecknade. Nu finns nya tillfällen då FOOD DIAGNOSTICS AB tillsammans med SVEA Miljö & Hygien åter arrangerar detta populära seminarium,
26 september i Helsingborg och 2 oktober i Stockholm. Tillsammans med andra spännande föreläsare ger vi er en intressant och lärorik heldag med möjlighet att även träffa folk i branschen och ta lärdom av varandras erfarenheter i ämnet.

Bakgrund

Livsmedelsverket kom 21 juni 2011 med en rapport som visar att det fortfarande är ett problem med Listeria monocytogenes i livsmedel som säljs i Sverige. Man konstaterar att problemen ofta ligger hos livsmedelsproducenten, men att även för höga förvaringstemperaturer i butik påskyndar tillväxten av Listeria till skadliga nivåer.

Under året har också flera företag tvingats slå larm om produkter som innehåller Listeria. Mängder av produkter har återkallats till stora kostnader för företagen och tidningsrubriker som ”Dödsbakterie i vanlig varmkorv” skrämmer konsumenterna och förtroendet för livsmedelsföretagen dalar.

Program och anmälan
  • Datum/ plats: Scandic Nord Helsingborg 26 september samt Medborgarplatsen Stockholm 2 oktober

  • Tid: 09.30 – 17.00. Pris: 2 900 kr/ person inkl. lunch, kaffe, dokumentation (2 eller fler från samma företag 2 500 kr/ person).

  • Sista anmälningsdag 5 september

  • Deltagarantalet är begränsat till 25 personer för att säkerställa bra diskussioner så ”först till kvarn” gäller.

  • Hämta hem programmet

För mer information kontakta FOOD DIAGNOSTICS AB, 031-335 13 62,
e-post: info@food-diagnostics.se

listeria

Listeria monocytogenes är en gram-positiv bakterie som hos människan kan orsaka sjukdomen listerios. Bakterien förekommer allmänt i naturen och kan därför kontaminera livsmedel.

Analysmetoder