round

Ny snabbmetod för Zeralenon

Zeralenon (ZON eller ZEA) är förknippat med reproduktionsstörningar hos grisar. Det bildas liksom DON av svampar av släktet Fusarium och därför förkommer det ofta ett samband mellan mykotoxinerna DON och ZON.

Vår snabbmetod RIDA©QUICK DON används idag i stor omfattning i Sverige för DON-analyser. Nu kan vi även lägga till RIDA®QUICK Zearalenon till vårt sortiment.

  • Total analystid: 20 minuter, inklusive provberedning

  • 5 minuters inkubationstid

  • Hantering: lätt att utföra, endast 5 steg

  • detektionsgräns: 75 ppb

  • Detektionsområde utan spädning: 75 ppb

test

Mer information

För mer information om produkten kontakta oss.

zeralenon

RIDA®QUICK Zearalenon

Informationsblad