round

Smutsiga sjukhus - att mäta är att veta!

smuts

DN:s artikelsserie om vårdsmutsen har väckt stor uppståndelse. Nästan var tionde patient idag drabbas av en vårdrelaterad infektion. Detta kostar samhället årligen fyra miljarder kronor!

I DN-artiklarna frågar man varför ingen tydligare koppling görs mellan dålig städning och den höga frekvensen vårdrelaterade infektioner. Svaret är att "inga studier" finns, dvs. inga vetenskapliga mätningar görs.

FOOD DIAGNOSTICS har sedan länge påtalat att lösningen är ATP-mätningar med SystemSURE Plus. Snabba hygienmätningar med SystemSURE Plus kan spara vårdsverige miljarder och mycket onödigt lidande. SystemSURE Plus används idag av över 2000 kunder inom livsmedelsindustrin och är en etablerad metod för rengöringskontroller.

ATP-mätaren SystemSURE Plus

Kontakta oss för mer information.