round

Hästköttskandalen leder till skärpt egenkontroll

hästkött i lasagne

Under januari 2013 analyserade myndigheterna i Storbritannien djupfrysta livsmedel under en rutinmässig inspektion och fann att produkter som hamburgare, lasagne och moussaka innehöll 100% hästkött men märkts som nötkött.

Produkter innehållande hästkött har vid det här laget hittas i många europeiska länder och flera produkter har tagits bort från marknaden. Även om det inte är olagligt att använda hästkött som ingrediens är det olagligt att inte märka produkter med rätt innehåll. Dessutom har man hittat det smärtstillande medlet fenylbutazon i hästköttet i Storbritannien.

Många laboratorier står nu beredda att analysera kött och köttprodukter som korv, färdigmat med mera för förekomst av hästkött och kanske andra köttslag. Den mest pålitligaste och känsligaste analysmetoden för artbestämning av rått kött samt bearbetade köttprodukter är den PCR-baserade metoden. Det var just denna metod som användes när första fallen upptäcktes i Storbritannien.

Läs gärna mer om metoden på vår hemsida: Artbestämning av kött genom DNA-test.

Livsmedelsbranschen utökar egna kontroller

Vid ett möte fredag den 15 februari på Livsmedelsföretagen kom representanter för olika delar av livsmedelsbranschen överens om åtgärder för att stärka förtroendet för branschen efter hästköttskandalen. Branschen är bland annat överens om att även artbestämning av kött bör ingå i företagens löpande egenkontroll framöver, utöver allt annat som redan regelbundet kontrolleras.
Läs deras pressrelease.