round

Analyskit för detektion av griskött

FOOD DIAGNOSTICS lanserar PerkinElmers två nya, snabba analyskit för detektion av griskött i rått eller processat kött av annan sort.

 

Med hjälp av analyskiten kan man screena sina köttprodukter på ett snabb och säkert sätt. Endast positiva resultat behöver bekräftande analys av ett ackrediterat laboratorium.fung

Analyskit
  • Porcine Detection raw meat (50 st),
    Gris analyskit för rått kött

  • Porcine Detection processed meat (50 st),
    Gris analyskit för bearbetat kött

Mer information
  1. Gris analyskit Produktblad