round

Seminarium: Det ska vara kliniskt rent

stad

Ökningen av resistenta bakterier inom sjukvården
har bekräftat betydelsen av en hög städkvalitet i
kampen mot vårdrelaterade infektioner.

Den 11 juni 2013 arrangerar FOOD DIAGNOSTICS ett fullmatat halvdagsseminarium i Stockholm för renare och säkrare vård.

Bristfällig städkvalité är ett stort problem inom vården. Det ger dålig miljö, otrivsel, risk för smittspridning och ökade vårdkostnader. Därför behövs smarta, kostnadseffektiva metoder för att nå genombrott i vårdhygienen.

Seminariet riktar sig till alla företag, organisationer eller personer verksamma inom vården med intresse av att leda och utveckla hygienstädningen med patientsäkerheten. Vid seminariet presenteras nya koncept och förbättringsverktyg för att kvalitetssäkra städningen till hygienkraven. Seminariet avslutas med en härlig lunchbuffé tillsammans.

Föreläsningar vid seminariet

Programmet är uppdaterat senast 2013-06-04. ›› Här hittar du programmet pdf

 • Introduktion - Strategi och handlingsplan för att minska VRI
  Föreläsare: Marion Lindh, Patientsäkerhetsstrateg SLL

 • Hygienstädning inom vården
  Föreläsare: Christina Holmefalk, konsult i samarbete med Borago AB
  Idag krävs kunskap hos lokalvårdarna, arbetsledning och även upphandlarna. En av orsakerna är i många fall okunskap hos beställarledet. Varför ställs inte krav på enhetliga städsystem, uppföljning och kontroll i större utsträckning?
  Nordiska Städstandarden INSTA 800 är ett bra kontrollsystem för att bättre bedöma och fastställa städkvalitet. Detta i kombination med objektiva mätningar i form av bakteriekontroll samt ATP mätningar ger en bättre möjlighet att uppnå rätt levererad städkvalitet. En god kompetens bland personal och arbetsledning är ett måste idag!


 • Renare sjukhus med Capio S.t Görans akutsjukhus
  Föreläsare: Anna Zerne, Jimmy Björkman, Capio S:t Görans Sjukhus

  På Capio S:t Görans Sjukhus har vi identifierat städning som en viktig del i patientsäkerheten. Därför har vi valt som långsiktig strategi att behålla städning och annan vårdnära service i egen regi, och utveckla den som en del av vården. Det betyder också att vi ser att god städning, liksom all annan vårdverksamhet, måste bygga på vetenskaplig evidens och standardiserade arbetssätt. Vi ser positivt på att använda ny teknik och använder t.ex. UV-ljusmätare och ATP-mätare för att synliggöra vikten av korrekt städning och som ett hjälpmedel i vår kvalitetsuppföljning.

 • Hygienaspekter vid lokalutformning
  Föreläsare: Agneta Sjögren, Locum AB

  Rätt lokalutformning och materialval kan bidra till att förebygga smittspridning.

   

 • När är det rent?
  Föreläsare: Frank Axelsson, FOOD DIAGNOSTICS

  Inom livsmedelssektorn förebyggs och reduceras hygienrisker genom HACCP-baserade egenkontroller. Kan vården göra liknande? Bra kvalitetssäkring och förbättringsarbete inom hygienstädning kräver en kombination av visuella kontroller och objektiva mätmetoder som tryckplattor och ATP-mätare.

 • Hygienstandard DS 2451-10
  Föreläsare: Dennis Andersen, Andersen Control ApS

  Översättningen av dansk hygienstandard DS 2451-10 till svenska ger möjlighet för hygienisk städ i vården. ATP mätning enligt denna standard och sammanhang till INSTA 800 (Nordisk Städstandard SS 6278091:2012) är nytt.

 • Kvalitetskontroller
  Föreläsare: Jesper Borrfors, Fairdeal Group AB

  Kvalitetsuppföljning på riktigt, kommer att förändra vårt sätt att se på städning i framtiden. En förutsättning som måste till är; ett strukturerat, smart och tidseffektivt sätt att göra uppföljningsarbetet.

   

 • Så ger Lean ständigt bättre städkvalitet
  Föreläsare: Ola Ljunggren Bergeå, C2 Management AB

  Ola ger motivation och konkreta verktyg för att lyckas med lean och engagera alla medarbetare på resan mot verksamhetens mål. Hans föreläsning fokuserar på hur du konkret påverkar de mjuka bitarna och bygger en förbättringsfokuserad verksamhetskultur. Framgångsfaktorer på resan är tydliga mål, visualisering, enkelhet och systematik.

Datum: 11 juni 2013

Plats: SCANDIC Victoria Tower i Kista,
Skykonferens vån 33.

Tider: förläsningar 08.30-12.30, lunchbuffé 12.30

Avgift: 950 kr per deltagare (exklusive moms)

Anmälan: stängd

›› Här hittar du programmet pdf

rent?

Om föreläsarna

marion

Marion Lindh
är överläkare och sakkunnig expert i kvalitet- och patientsäkerhet vid Stockholms Läns Landsting.

christina

Christina Holmefalk är en centralgestalt inom städ-branschen. Som egen konsult samarbetar hon ofta med Borago AB kring utbildningar. Christina var ordförande i Sveriges Rengöringstekniska förbund, 2002-2010.

jimmy

Jimmy Björkman är chef för städningen på Capio S:t Görans Sjukhus. Hans kollega Anna Zerne är vårdutvecklare. Deras framgångsrika koncept för städhygien nominerades nyligen till Götapriset.

agneta

Agneta Sjögren är erfaren hygiensjuksköterska och arbetar som lokalutvecklare och specialist i vårdhygien på Locum AB.

frank

Frank Axelsson är produktchef på Food Diagnostics AB i hygienkontroll och erfaren kvalitetstekniker inom pharma- och livsmedelsindustri.

dennis

Dennis Andersen är CEO Andersen Control ApS och Vice president R3 Nordic. Han har lett arbetet med den danska hygienstandarden.

jesper

Jesper Borrfors arbetar som kompetensområdeschef Städ och Facility på Fairdeal Group AB. Systematisk kvalitets och utvecklingsarbete är något han brinner för.

ola
Ola Ljunggren Bergeå är konsult C2-management, diplomerad coach, utbildad förändrings-ledare, Six Sigma Black Belt och erfaren projektledare.