round

DR1 undersöker sjukhushygien med ATP-mätare

hygien

Danska TV1 sände måndagen den 24 juni ett avsnitt i dokumentärserien "Vad du ikke vidste Danmark" som handlar om städningen på sjukhusen i danmark. Programledaren Adam Dyrvig Tatt använder ATP-mätaren SystemSURE Plus för att ta reda på om sjukhusen städas tillräckligt bra.

Adam Dyrvig Tatt undersöker kritiska hygienytor på sex olika sjukhus med hjälp av ATP mätaren. Sammantaget 81% av mätningarna gav underkända resultat. Högsta ATP-värdena uppmättes på Herlev Hospital på avdelningen för tidigt födda barn som visade 658 RLU -13 gånger högre än de tillåtna gränserna enligt dansk hygienstandard!

Adam Dyrvig Tatt besöker också ett stort slakteri i Thisted, med en helt annan syn på städning än på sjukhus. Här använder han också ATP-mätaren, som visar att siffrorna är mycket lägre än i sjukhusens operationssalar.