round

Enzymatisk rengöring tar bort biofilm

enzymFOOD DIAGNOSTICS lanserar en ny produktlinje inom enzymatisk rengöring i samarbete med det ledande företaget på området Itram Higiene. Produkterna är designade för att ta bort biofilmer på ett skonsamt och kostnadseffektivt sätt.

Ett stort problem för hygiensäkerhet och produktkvalité är vidhäftning av mikroorganismer vid ytor, ett fenomen
mer känd som biofilm. Enzymatisk rengöring erbjuder möjligheten att snabbt och enkelt eliminera biofilmsrisken.

BIO JET och ENZY JET PLUS

BIO JET är en koncentrerad blandning av enzymer speciellt skapat för att eliminera biofilmer på öppna ytor inom livsmedels- läkemedels- och kemiindustrin samt vårdsektorn. Detta är en högkoncentrerad produkt som är verksam vid låga doser och därmed ger kostnadseffektiva behandlingar. BIO JET används alltid tillsammans med ENZY JET PLUS.

ENZY JET PLUS är en enzymatisk detergent speciellt skapad för eliminera biofilmer på öppna ytor. Den optimerande enkomponent formuleringen gör att den kan användas i skummande rengöringsutrustning och är skonsam både mot utrustning och användare p.g.a. sitt neutrala pH. Produkten kan användas enskilt eller i kombination med BIO JET beroende på om syftet är aggresiv eliminering av biofilmer eller preventiv långsiktig behandling.

BIO CIP och TENSIO CIP

BIO CIP är en koncentrerad blandning av enzymer speciellt konstruerade
att eliminera biofilmer i kretsar, tankar, rör och filter som kräver CIP-system.

BIO CIP används tillsammans med TENSIO CIP och det är kombinationen av dessa produkter som på ett effektivt sätt bidrar till att avlägsna biofilm. Produkterna är mycket koncentrerade och erbjuder stor effektivitet i låga doser. BIO CIP/TENSIO CIP blir därför en kostnadseffektiv antibiofilm behandling.

Fördelar med enzymatisk rengöring

BIO JET/ENZY JET PLUS, och BIO CIP/TENSIO CIP är produkter som ger stora fördelar jämfört med traditionella rengöringskemikalier.

- De tar bort och förhindrar svåra föroreningar och biofilmer
- De fungerar vid neutralt pH
- De är inte frätande och skadar inte material
- De kommer från förnyelsebara råvaror och är mer miljövänliga

Principen

Enzymerna omvandlar organiska fettämnen irreversibelt till vattenlösliga rester som enkelt kan sköljas bort.

princip

Mer information

Kontakta oss om du vill veta mer om produkterna och våra priser.

biofinderLäs också om vår produkt Biofinder som används för att hitta biofilm på öppna ytor

 

Tips!
Du kan verifiera rengöringseffekten genom ATP- kontroll av sista sköljvattnet med Aquasnap.