round

I julens anda stöder vi Läkare Utan Gränser

I julens anda har Food Diagnostics AB skänkt en gåva till Läkare Utan Gränsers verksamhet. I år tänker vi särskilt på de syriska flyktingarna och deras lidande. Vintern har kommit och det är mycket kallt, särskilt barnen är utsatta.

Läkare utan gränser i SyrienLäkare Utan Gränser har arbetat i Syrien sedan 2009 och har 449 internationellt och lokalt anställda. De har arbetat i de oppositionskontrollerade områdena sedan mitten av 2012 och driver idag sex fältsjukhus i områden i norra Syrien.

De jobbar hela tiden hårt för att kunna nå fler behövande och ge vård till människor i nöd oavsett på vilken sida i konflikten de står. Från att inledningsvis ha satsat på akutvård, inklusive kirurgingrepp, har man utökat arbetet till öppen primärvård, mödravård, vaccinationskampanjer mot polio och mässling samt behandling av kroniska sjukdomar som astma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Många patienter söker vård för våldsrelaterade skador såsom skottskador, splittersår, öppna frakturer och skador till följd av explosioner.