round

Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats?

Malin Gabrielsson har i ett 15 poängs examensarbete från Yrkeshögskolans Instrument och Sterilteknikutbildning undersökt hur man kan säkerställa slutrengöringen av en vårdplats med hjälp av ATP-mätningar. Mätningarna har gjorts vid ett sjukhus i Västsverige där ATP-svabbtest togs på patientnära tagytor vid en ortopedisk vårdavdelning för planerad och akut ortopedi.exjobb

Sex olika kontrollpunkter mättes både före och efter slutrengöringen (se figur). De mest nedsmutsade ytorna var bord, telefon (E), radio (G), lyfthävert (D) och lampa (F).

Efter slutrengöring uppmättes de högsta ATP-värdena på bord (B) och lyfthävert (D).

Gabrielssons mätningar visar att i det som är för ögat synligt rent döljer sig smuts i 31 % av mätpunkterna och kan alltså inte räknas som rent.

Hela examensarbetet med resultat och slutsatser kan laddas ner HÄR.pdf

›› Läs exjobbet pdf

ATPGabrielsson använde ATP-systemet SystemSURE Plus. ›› Läs mer