round

RIDASCREEN T-2/HT-2 ELISA

Ett nytt R-Biopharm test för kvantitativ analys av T-2 och HT-2 i havre, majs, korn och vete finns nu tillgängligt från FOOD DIAGNOSTICS.

toxin

  • 96 brunnars mikrotiterplatta.

  • Provberedning: ca 30 minuter för 10 prover, Extraktion med metanol, filtrering och spädning.

  • Analystid 45 minuter.

  • Detektionsnivå: ca 30 ppb (30 μg/kg

  • Artikelnummer: R3805

Allmän information om T2-toxin och HT-2-toxin

T-2 och HT-2-toxin tillhör gruppen trichotecener av mykotoxiner och bildas av svampar av släktet Fusarium. T-2 och HT-2-toxin förekommer ofta i jordbruksråvaror, även om förekomsten och koncentrationerna visar en bred regional variation. På grund av deras höga cytotoxiska och immunsuppressiva verkningsmekanism så är de ett hot mot människors och djurs hälsa.

Mer information

Kontakta gärna Jan-Erik Carlsson Tel. 031-335 13 61 eller vxl. 031-335 13 62