round

Stora problem med hanteringen av allergener i förskolan

Man uppskattar att allergier och överkänsligheter förekommer hos 10-15 % av alla barn i åldrarna 1-5 år i Sverige. Jovanka Lazic har i en masteruppsats vid Lunds Universitet vid Institutionen för miljövetenskaplig utbildning undersökt födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstad kommun för att utvärdera om måltiderna hanteras på ett säkert sätt.allergener uppsats

Två vanliga allergener valdes för analys, mjölkprotein och gluten. Gluten (egentligen proteinet gliadin) analyserades med Rida®Quick Gliadin-tester
och komjölksproteinerna beta-laktoglobulin och kasein analyserades med bioavid Lateral Flow Milk.

Dessa testades vid två ytor i varje kök. Nästan tre fjärdedelar av ytorna i studien testade positivt för förekomst av gluten analyser, medan motsvarande siffra för upptäckt av mjölkprotein var 43 %. Undersökningen visade att endast ett litet antal förskolepersonal hade utbildning i livsmedelssäkerhet. Den övergripande slutsatsen av studien är att det finns stora problem med hanteringen av allergener i förskolan. Bra utbildning och rutiner är krävs för att säkerställa att de måltider som serveras till överkänsliga barn är fria från ämnen som kan orsaka reaktion.

Mer information

Hämta hem och läs Jovanka Lazics uppsats.pdf

Läs mer om våra snabba allergenanalyser: