round

Stor debatt om sjukhushygien i Danmark

sjukhus

Bilden visar en av ATP-mätningarna som danska TV SYD lät göra för att dokumentera den hygieniska standarden på olika jylländska sjukhus.

 

Danska TV SYD sände torsdag den 27 mars ett inslag om hygienen på sjukhusen i danmark. I programmet använder man ATP-mätaren SystemSURE Plus och även tryckplattan Hygicult TPC för att ta reda på om sjukhusen rengör tillräckligt bra.

Kontrollpunkter på ett antal rengjorda sängar valdes ut och mätvärdena jämfördes mot den danska hygienstandarden DS 2451-10. Resultaten från undersökningen visade att 67% av sängarna var icke godkända enligt den danska standarden.


Se inslaget på Dansk TV Klicka här.