round

Enkla och billiga analysmetoder för Listeria

listeria

Snabba analysresultat är viktigt för att komma till rätta med antalet utbrott av Listeria som har ökat den senaste tiden. Listeria kan leda till dödsfall framförallt hos äldre och personer med dåligt immunförsvar men infektionen kan också leda till missfall eller allvarliga sjukdomar hos nyfödda. Snabbmetoder för Listeria finns både som produkt- och omgivningstester.

Designad för ytkontroll

SwabSURE™ ListeriaP är en snabbmetod för detektion av patogena Listeria monocytogenes och Listeria ivanovii, Testmetoden är designad för kontroll av produktionsytor. Analysresultatet fås redan efter 24 timmar om ytan är kontaminerad av Listeria. InSite™Listeria är en annan snabbmetod för detektion av Listeria spp. Om produkter ska kontrolleras så kan företagets realtids-PCR med fördel användas.

Riskhantering i praktiken

Många livsmedelsindustrier använder redan idag dessa snabba analysmetoder. Hörviks Rökeri har under ett antal år använt dessa testmetoder för att snabbt upptäcka problem i produktionen och direkt vidta åtgärder. Johan Bengtsson som är hygienansvarig säger att med dessa snabba analysmetoder minimera vi risken för kontamination av våra produkter.

”Vi arbetar proaktivt med egenkontrollen istället för att ”bara” följa lagkrav”. Flera industrier borde använda denna enkla teknik för att säkra sin kvalitet och undvika problem med Listeria.

Food Diagnostics i Göteborg är specialister inom livsmedelsdiagnostik och arbetar aktivt med att få livsmedelsproducenter att ta del av den nya tekniken. För mer information kontakta oss på 031-335 13 62 eller e-post: info@food-diagnostics.se