round

ATP-mätare avslöjar dålig diskning

trasigskitLotta Karlsson har i en C-uppsats i Kostvetenskap från Umeå Universitet genomfört en studie om diskmaskiners rengöringseffekt i relation till deras renhet. Studien genomfördes med hjälp av ATP-mätare på tio restauranger i Örebro kommun.

Smutsiga diskmaskiner

Studien visar att av tio kontrollerade diskmaskiner bedömdes åtta vara smutsiga. Drygt hälften av det testade diskgodset fick godkänt, en liten del fick godkänt med anmärkning och cirka en tredjedel fick underkänt. Det diskgods som var smutsigt hade i större utsträckning diskats i smutsiga maskiner. Slutsatsen i studien är att det som ser rent ut inte alltid är rent. ATP-mätningar visar att det är en klar fördel att diskmaskinerna regelbundet rengörs.

Hela examensarbetet med resultat och slutsatser kan laddas ner HÄR.pdf

›› Läs exjobbet pdf

ATPLotta använde ATP-systemet SystemSURE ›› Läs mer