round

Färskhetsmätare för fisk

färskhet

FOOD DIAGNOSTICS lanserar en elektronisk färskhetsmätare för fisk som är det optimala verktyget i kvalitetskontrollen.

Fisk är och har alltid varit en väldigt känslig färskvara, som snabbt förlorar sitt värde om den inte förvaras på is på ett korrekt sätt eller om fisken drabbas av fysiska skador orsakad av dess hantering. Fiskens färskhet påverkar produktkvalitén oavsett om man säljer fisken som den är eller förädlar den vidare.

Traditionellt sett så har färskheten uppskattats genom att titta och lukta på fisken och använda sin erfarenhet för att dra slutsatser om fiskens färskhet och kvalitet. Detta är en beprövad metod som direkt ger ett svar och undviker skador på fisken vid provtagning.

Nackdelen med denna metod är att den kräver träning och mycket erfarenhet för att kunna göra detta väl, samt att det kan finnas stora variationer kring hur olika personer tolkar dessa tecken.Detta gör att det är svårt att skapa universella standarder som lätt och konsekvent kan appliceras vid olika platser och av olika personer.

Det finns olika sorters kemiska analyser för att uppskatta färskhet, men de dras med flera olika praktiska problem, främst att de tar lång tid och kräver tränad labbpersonal.

Som en lösning på dessa problem så har skotska Distell utvecklat en elektronisk färskhetsmätare som både tillåter ett objektivt sätt att kvantifiera färskhet samt undviker de nackdelar som kännetecknar de kemiska metoderna.

Verktyget passar perfekt för kvalitetskontrollanter som måste utvärdera färskheten i större partier av fisk och snabbt behöver ett svar direkt på plats med minimal arbetsinsats.

Dokument
Mer information

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.

Filmen visar hur man använder Distells färskhetsmätare.

distellkit