round

Det stora listeriautbrottet fortsätter

Listeriautbrottet i Sverige pågår fortfarande. Totalt har 42 personer smittats med utbrottsstammen sedan oktober 2013. Smittkällan är fortfarande inte helt klarlagd och utredningen fortsätter enligt Folkhälsomyndigheten.

statistik

Hela nyheten och statistik kan läsas på myndighetens sida. Klicka här.

Mer information om snabbtest för listeria

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra snabbtester som kan användas för att kontrollera listeria i produktionen.

listeria

Listeria monocytogenes är en gram-positiv bakterie som hos människan kan orsaka sjukdomen listerios. Bakterien förekommer allmänt i naturen och kan därför kontaminera livsmedel.

Läs om snabbtester