round

Hygien i hygienlokaler kontrolleras sällan

tato

Att farliga virus kan spridas via infekterade nålar är välkänt, men trots detta använder få företag med stickande och skärande verksamheter snabbtester i sin hygienkontroll visar statistik från FOOD DIAGNOSTICs.

FOOD DIAGNOSTICS är sedan flera år en ledande aktör på den svenska marknaden för snabba hygien- och rengöringsmätningar. Vår statistik ger en bra bild över vilka branscher som gör mycket eller lite mätningar i sin kvalitetsuppföljning. Detta är intressant då mätningar ofta anses vara grunden i att säkerställa hygienrutiner.

Egenkontroll i hygienlokaler

Mest allvarligt är kanske bristen på objektiva mätningar inom vården, men det finns även andra typer av verksamheter i samhället där bristande kontroller kan få allvarliga konsekvenser. Hygienlokal är ett samlingsbegrepp för lokaler där någon form av hygienisk behandling utförs. Exempel är massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering och solarium. Gemensamt för dem alla är att det krävs en bra egenkontroll av hygien och utrustning för att minimera risken av smittspridning.

Egenkontrollen måste vara anpassad till den specifika verksamheten och dess lokal. Det ska exempelvis finnas rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen med mera. Det ska även finnas dokumentation som till exempel visar underhållet av diskdesinfektorer och att rengöringen fungerar.

Det krävs mer än synligt rent

Det räcker dock inte att det ser rent ut vid egenkontrollen utan man måste även göra riktiga mätningar. Hygienkonsulter kan vara till stor hjälp, men oftast är det bättre att göra testerna själv då testerna kan utföras mera frekvent.

Vilken snabbester rekommenderas? Behoven varierar men för de flesta hygienlokaler behövs snabbtester för att säkerställa rengöringen av diskmaskiner, verktyg, hygienytor och toaletter.

FOOD DIAGNOSTICS kan rekommendera följande snabbtester vid egenkontrollen:

  • SystemSure Plus med Ultrasnap
    Det marknadsledande ATP-systemet i norden för snabba rengöringskontroller och med etablerade gränsvärden. För vårdhygien i norden gäller den danska hygienstandarden DS2451-10. Ett test tar cirka 15 sekunder.

  • Hygicult TPC med Cultura värmeskåp för mikrobiologiska rengöringskontroll
    Prisvärda tryckplattor validerade av Nordval. Testresultat tar 2-3 dagar.

  • MediCheck proteintest med Mininkubator för kontroll av diskdesinfektor enligt ISO 15883-1. Test tar cirka 15 minuter.

Mer information

Kontakta oss för prisuppgifter och om du vill ha mer information om våra produkter.
Fyll i vårt Kontaktformulär eller ring vår produktspecialist
Frank Axelsson, T: 031-335 13 67

 

Läs mer