round

Hygien & kvalitet en fråga om helhet

Branschtidningen Svenska Livsmedel tar i sitt senaste nummer upp problemen kring hur man kvalitetsäkrar livsmedelshygien. I tidningen intervjuas FOOD DIAGNOSTICs VD Jan-Erik Carlsson.

jec

- Livsmedelssäkerhet och hygien är en fråga för hela företaget, från företagsledning ända ut till inhyrd personal och leverantörer. För att garantera säkra livsmedel krävs kunskap och helhetsyn, anser Jan-Erik Karlsson, FOOD DIAGNOSTICS AB.

Läs hela intervjun i Svenska Livsmedel, nr. 5 2014 Klicka här.pdf