round

MRSA Select agar - chromogent substrat

MRSASelect är ett selektivt chromogent substrat för odling och identifiering av meticillinresistenta Stafylococcus aureus (MRSA). Plattan kan användas för analys av livsmedel, slaktkroppar och omgivningsprover, antingen genom direkt ansättning eller som konfirmering av misstänkta kolonier. Analysen tar 18-24 h, och positiva kolonier är tydligt mörkrosa. Substratet levereras som färdiga plattor.

bild mrsamrsa
Format 20 x 90 mm, art. nr B63747.

För frågor, kontakta Hanna Tidblom, 031-335 13 66, hanna@food-diagnostics.se