round

ATP-gränsvärden för ytor

Den här sidan är en sammanställning över olika hygiengränsvärden som gäller vid ATP-mätningar med SystemSURE Plus och Ultrasnap.

Livsmedelshygien

Rengöring är ofta en viktig förebyggande åtgärd för olika risker inom livsmedelshantering som enligt lagen måste kontrolleras med egenkontroll. Verksamheter måste själva fastställa vilka hygiennivåer som ska gälla för livsmedelssäkerheten. Vid ATP-mätningar är det praxis att man använder rekommenderade gränsvärden för branschen och ATP-systemet.

 

Tabell 1: Rekommenderade ATP-gränsvärden per 100 cm2 för SystemSURE och Ultrasnap baserade på mikrobiologiska korrelationsstudier och erfarenheter.


Klassificering av ytor vid livsmedelshantering

Godkänd

Godkänd med anmärkning

Ej godkänd
(åtgärd krävs)

A-ytor
Direkta kontaktytor, t.ex. skärbrädor, knivar etc.

0-15 RLU

16-30 RLU

> 30 RLU

B-ytor
Indirekta kontaktytor, t.ex. kranar, handtag, arbetsbänk etc.

0-100 RLU

101-200 RLU

> 200 RLU


Vårdhygien

Hygienstandarden DS 2451-10 (Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården - Del 10: Krav på städning) beskriver krav på städning för att förebygga vårdrelaterade infektioner och är normativ till Nordisk Städstandard, SS 627801:2012 (tidigare INSTA 800). Hygienstandarden omfattar principer för städning och kvalitetskontroll och vänder sig till alla sektorer i samhället med behov av hygienstädning, t.ex. sjukhus, vårdhem, patienthotell, vårdcentraler och tandläkarmottagningar och leverantörer av städtjänster.

 

Tabell 2: ATP-gränsvärden per 100 cm2 enligt hygienstandard DS 2451-10 för frekventa tagytor. Gränsvärdena är omräknade till relativa ljusenheter (RLU) för ATP-systemet SystemSURE Plus/Ultrasnap i vilken 1 femtomol ATP = 1 RLU.


 Klassificering av lokaltyp inom vård

Godkänd

Godkänd med anmärkning

Ej godkänd
(åtgärd krävs)

Hygiennivå 5
Speciellt renhetskrävande ytor t.ex. operationssal m.m.

0-25 RLU

26-50 RLU

> 50 RLU

Hygiennivå 4 & 3
Patientrelaterade ytor t.ex. toalett, vårdrum m.m.

0-50 RLU

51-100 RLU

> 100 RLU

 

Har du frågor kontakta vår ATP-specialist Frank Axelsson, e-post frank@food-diagnostics.se, eller ring 031-335 13 67.