round

Nya NordVal certifikat för Compact Dry

compact

NordVal har förnyat certifikaten för våra Compact Dry produkter.

För frågor, kontakta Hanna Tidblom, 031-335 13 66, hanna@food-diagnostics.se