round

Nya SystemSURE ännu snabbare

Nu lanserar vi Version 2 av Sveriges ledande ATP-mätare för hygienövervakning och rengöringskontroll. ”Quick boot” kortar uppstartsiden från en minut till endast 15 sekunder, användargränssnittet har förbättrats och minnet utökats kraftigt. Samtidigt har även den tillhörande programvaran SureTrend fått en uppdatering. Resultatet är ett nytt system som är både smidigare och snabbare.

Nytt i SystemSURE Plus Version 2
  • Quick boot” kortar uppstartstiden från en minut till endast 15 sekunder.

  • Den automatiska avstängningen ”Standby” kan ställas in på upp till 60 minuter med larm. Praktiskt när du vill göra många mätningar utan onödiga väntetider.

  • Du kan välja om resultaten ska sparas eller inte och slipper fylla resultatdatabasen med till exempel demotester

  • Nytt gränssnitt med alfanumerisk visning av testplaner.

  • Kraftigt utökat minne gör det möjligt att definiera fler kontrollpunkter och testplaner

  • Programvaran SureTrend kommer nu i version 3.01, som är lättare att installera, framförallt på server där man kan spara en gemensam databas för olika användare

  • Du kan använda SystemsSURE Plus version 2 tillsammans med dina testresultat från version 1, om du först uppgraderar till SureTrend 3.01 och sedan kopierar över databasen.

SystemSURE Plus

Version 1

Version 2

Antal kontrollpunkter

251

5001

Antal test planer

20

100

Antal användare med namn

50

200

Snabbstart 15 sekunder

Nej

Ja

Välja fetstil

Nej

Ja

Välja att inte spara resultat

Nej

Ja

Valfri autoavstängning med larm

Nej

Ja

Testplan visas alfanumeriskt på skärmen

Nej

Ja

Kompatibel med SureTrend ≥ v3.01

Ja

Ja

Läs mer om ATP-mätarens specifikationer på vår produktsida ››.

Mer information och priser

Använd kontaktformulär eller ring 031-335 13 62.
Det går också att beställa via e-post eller från hemsidan.