round

Skärpta informationskrav ska förbättra skyddet för landets allergiker

allergen

Från den 13 december 2014 ökar kraven på information om innehållet i mat som serveras på restaurang eller säljs i butiker. Den som säljer maten är skyldig att kunna informera om det förekommer ingredienser relevanta för födoämneskänslighet.

Antalet allergiker ökar kraftigt. Man uppskattar att allergier och överkänsligheter idag förekommer hos nästan var femte person i Sverige. De nya reglerna som börjar tillämpas den 13 december, innebär en förbättring för födoämneskänsliga personer när de handlar mat eller besöker restauranger.

Butiker och restauranger måste veta om maten de säljer innehåller något av de ingredienser som orsakar majoriteten av problemen (se lista Livsmedelsverkets lista). Informationen ska ges muntligt eller skriftligt till kunderna.

Utökad allergenkontroll med enkla snabbtester

- Ett resultat av de skärpta kraven är att det kommer behövas betydligt fler allergenanalyser inom företagens egenkontroll, anser Frank Axelsson som är produktansvarig på området hos FOOD DIAGNOSTICS.

- Att skicka iväg analyser till ett ackrediterat laboratorium är inget praktiskt alternativ och blir mycket dyrt i längden. Det bästa alternativet för mindre butiker och restauranger är att använda enkla snabbtester för kvalitativa analysvar, dvs. tester som visar närvaro eller frånvaro av allergener. De vanligaste är de så kallade Lateral Flow testerna. Läs vidare om dessa tester på vår hemsida››.

För mer information kontakta Frank Axelsson, T: 031-335 13 67.