round

Göran Caust ny Key Account Manager

Göran Caust

Vi förstärker vår organisation och hälsar Göran Caust välkommen som Key Account Manager Hygien. Med nära 20 års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet inom olika verksamheter breddar och fördjupar han vår samlade kunskap. Han kommer bland annat att ansvara för vår försäljning och marknadsföring till kunder inom hygienområdet. Vi hälsar Göran varmt välkommen måndag den 3 augusti.


Göran Caust, Stockholm
Key Account Manager Hygien
Tel: 031 - 335 13 67