round

Höga halter av Ochratoxin i torkade fikon

Under årets sex första veckor upptäcktes spår av Ochratoxin tre sändningar med torkade fikon.

Läs mer >>