round

Allergenkontroll

Tester för allergener är en utmaning för allt fler företag speciellt om en livsmedelsproduktion innehåller många olika allergener. De flesta allergener i livsmedel är dock proteiner och därför är ett känsligt rengöringstest en indikator på om rengöringen är tillräckligt effektiv för att ta bort allergener från produktionsytor.

Våra specifika tester för allergener finns beskrivna under avsnittet för right kemiska analyser.