round

Allergenkontroll

Tester för allergener är en utmaning för allt fler företag speciellt om en livsmedelsproduktion innehåller många olika allergener. De flesta allergener i livsmedel är dock proteiner och därför är ett känsligt rengöringstest en indikator på om rengöringen är tillräckligt effektiv för att ta bort allergener från produktionsytor.

ALLER-Snap är ett mycket känslig proteintest som upptäcker ner till 1μg protein. Ett positivt test läses lätt som en färgförändring från grönt till lila. Man bör tänka på att detta rengöringstest indikerar bara om det finns rester kvar som kan vara allergiframkallande ämnen. Våra specifika tester för allergener finns beskrivna under avsnittet för right kemiska analyser.

BioAvid

BioAvid är en serie lateralflow tester för snabb enkel bestämning av specifika allergener på ytor och i produkter. BioAvid sortimentet täcker idag de flesta allergener på EU’s lista och analysmetoderna känslighet ned till 1 mg/kg (ppm).
Eftersom testet inte kräver laboratorieutrustning och detektionen ger resultat på 10 minuter är testet användbart för hygienkontroll och analys av sköljvatten, råvara, slutprodukt inom produktions-verksamheter, lager, kök och restauranger.

RIDA®QUICK

Gluten är extremt vanligt i livsmedel p.g.a. dess positiva produktegenskaper men aktuella studier tyder på att 1 av 100 personer lider av glutenintolerans eller celiaki.
RIDA®QUICK Gliadin kan användas för hygienkontroll på ytor eller för kvalitativ analys av gluten i råvaror. RIDA®QUICK Gliadin är det perfekta verktyget för HACCP arbetet med avseende på Gluten.

AllerSnap

AllerSnap är ett färgomslagstest kan användas som ett generellt test för om det finns proteinbaserade allergener ned till 1 μg. Testet kräver inkubation i 30 minuter vid 37°C i en mini-incubator för maximal känslighet.

Mini-incubator

Detta smarta värmeblock med plats för 11 AllerSnap är programmerad att köras vid 37°C. Mini-inkubatorn kan fås som en 12V modell om man önskar transportera proverna under inkubation.