round

Låt eldflugans enzym mäta rengöringen!

atphand
SystemSURE Plus visar om det är
tillräckligt rent. Visar värdet över 30
relativa ljusenheter ska rengöringen
göras om (gäller livsmedelshygien).

SystemSURE Plus är en handhållen ATP-mätare som på några sekunder kan kontrollera rengöringen eller personalens handhygien. Metoden bygger på ljusmätningar med hjälp av eldflugans enzym!

Hur fungerar en ATP-mätare?

Provtagningen är enkel och sker med en Ultrasnap. Först svabbas en utvald kontrollpunkt. Enzymet aktiveras och provet mäts i ATP-mätaren. Resultat kan avläsas efter 15 sekunder på skärmen eller laddas upp till en PC för vidare datahantering.

SystemSURE Plus är en mycket känslig och snabb rengöringsmätare överlägsen traditionella bakterietester med tryckplattor. SystemSURE Plus gör egenkontrollen effektivare och dessutom mer engagerande för personalen. Systemet ger omedelbar feedback och hjälper till att undanröja hygienrisker.atp

Hur du kommer igång

SystemSURE Plus med Ultrasnap är vår standardlösning för rengöringskontroller med avseende på livsmedelshygien och vårdhygien. Vill du kontrollera vatten använder du Aquasnap.

SystemSURE Plus (ATP-mätare)
- UltraSnap (omgivningskontroll)
- AquaSnap (vattentest)

För speciellt krävande applikationer t.ex. i renrumsmiljöer erbjuder vi alternativet EnSURE med Supersnap. Detta ger dig lägsta detektionsnivån. Ensure plattformen erbjuder dessutom möjligheten till bakteriella kontroller.

EnSURE (ATP-mätare)
- SuperSnap (omgivningskontroll)
- AquaSnap (vattentest)
- MicroSnap Coliform (bakterietest, 7 timmar)
- MicroSnap E.Coli (bakterietest, 7 timmar)

Vid köp av alla våra ATP-mätaren ingår alltid programvara, USB-sladd, skyddsväska, kalibreringsintyg samt teknisk support så att du kommer igång snabbt. Vi erbjuder dessutom en formell certifieringskurs för att säkerställa en tillförlitlig användning av ATP-metoden. Läs mer om kursen HÄR.

Filmen visar hur man använder ATP-systemet SystemSURE Plus.

Referensbibliotek

bibbanFör SureTrend programvara, instruktioner, datablad, artiklar se referensbibliotek
Läs mer ››


Kurser i ATP-metoden

FAKTARUTA OM ATP

ATP står för adenosintrifosfat och är cellernas energibärare. ATP förekommer i allt från bakterier, mögel till växter, djur och livsmedel. Detta gör den lämplig som indikator-molekyl för renlighet. Ju högre ATP-värde desto mera smuts. ATP mäts med SystemSURE Plus genom s.k. ATP-bioluminiscens. Reaktionen förekommer hos eldflugor i naturen.