round

Hygicult tryckplattor

Med Hygicult® agarplattor gör du enkelt och effektivt dina egna mikrobiologiska hygienkontroller av arbetsytor. Hygicult® är den första tryckplattan för hygienkontroll som är godkänd av AOAC i USA samt NordVal. Den används idag av bland annat livsmedelsproducenter, livsmedelsinspektörer, restauranger och storkök över hela världen. Förutom hygienkontroll av ytor, kan Hygicult® också användas för att kontrollera bakteriehalten i vätskeprov. Produkten är accepterad av Livsmedelsverket för både egenkontroll och offentlig kontroll.

Hygicult® - sparar både tid och pengar

Hygicult® dubbelsidiga agarplattor består av en steril plastbehållare innehållande en ledad dipslide. Provtagning och inokulation görs genom att trycka plattan direkt på arbetsytan, överföra provet direkt från steril svabb, eller doppa plattan i vätskeprov. Resultatet fås enkelt efter inkubering, genom att jämföra antalet kolonier på tryckplattan med gränsvärdena på den avläsningsmall som kommer med testkitet.

hygicultinkubator

I produktsortimentet ingår följande:

Tillbehör
Mer information

Fyll i vårt Kontaktformulär eller ring oss på T: 031-335 13 62

Klicka här om du vill beställa varor

"De främsta fördelarna med Hygicult är att den är billig, enkel att använda och att vi får ett snabbt svar på hur rengöringen fungerar."

Mats Andersson, ICA-Hjertberg i Lidköping

Filmen från våra danska kollegor visar hur man använder Hygicult. info@food-diagnostics.se, ring 031-335 13 62